Koronka na ulicach miast!

Czwartek, 28 września 2017 roku, godz. 15.00!

Różanystok przy Kamiennej Bramie!

Serdecznie zapraszamy!

Pielgrzymki

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka