Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Dzień Seniora z Matką Bożą Różanostocką - relacja!

 W sobotę 13 października 2018 r. już po raz piętnasty Sanktuarium MB Różanostockiej gościło emerytów i rencistów na dorocznym Archidiecezjalnym Dniu Seniora. Wydarzenie ma wymiar religijny i artystyczny. Uświetniło je przybycie dwóch dostojnych gości: ks. abp Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego i ks. abp Edwarda Ozorowskiego Arcybiskupa Seniora.

Mszy św. z formularza o Matce Bożej Różanostockiej z udziałem ośmiu koncelebransów przewodniczył ks. abp Tadeusz Wojda. Wraz z Arcybiskupem Metropolitą Białostockim Mszę Świętą koncelebrowali: ks. abp Edward Ozorowski, ks. Piotr Augustynowicz, kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity, ks. Tomasz Zubrycki z Białegostoku, duszpasterz emerytów i rencistów, ks. kan. Józef Kuczyński emerytowany kapłan z Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce, ks. kan. Stanisław Gniedziejko, proboszcz Parafii św. Antoniego w Sokółce, ks. Jerzy Rydzewski SDB i ks. Artur Sulik SDB, miejscowi kapłani.

Ks. Artur w imieniu salezjanów, gospodarzy uroczystości, serdecznie powitał wszystkich obecnych. Wyraził radość z przybycia ks. abp Tadeusza i z okazji przypadających w tym miesiącu imienin złożył mu życzenia. Henryk Cudnik, przewodniczący Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce witając Arcybiskupa Metropolitę przedstawił w skrócie dzieje pielgrzymek seniorów do Różanostockiej Wspomożycielki. Serdecznie podziękował ks. abp Edwardowi za powołanie Duszpasterstwa Emerytów i Rencistów. Oprawę muzyczną liturgii tworzył wielogłosowy chór mieszany „Cantylena” z Białegostoku, na organach grał Ryszard Borys.

Homilię wygłosił Arcybiskup Metropolita. Wyraził w niej wielki szacunek dla ludzi starszych i przypomniał ich wielką godność i wartość dla rodziny, Kościoła, społeczeństwa. Stwierdził, że dziadkowie i babcie to ludzie, którzy najlepiej potrafią rozwiązywać problemy między rodzicami i dziećmi. Poddał krytyce społeczeństwa i ideologie stosujące eutanazję.

Na zakończenie Mszy ks. Tomasz Zubrycki wyraził uznanie dla wszystkich, którzy swą obecnością i zaangażowaniem integrują środowisko seniorów wokół Matki Bożej Różanostockiej. Ks. abp Edward Ozorowski powołał w roku 2007 Duszpasterstwo Emerytów i Rencistów oraz nominował na funkcję duszpasterza i koordynatora ks. Tomasza. W latach 2004 - 2006 organizatorem spotkań w Różanymstoku było środowisko seniorów w Sokółce z ks. Stanisławem Gniedziejko i ks. Józefem Kuczyńskim. Do roku 2016 pielgrzymkom seniorów do Różanegostoku towarzyszył Arcybiskup Senior Stanisław Szymecki.

Po Mszy odbył się koncert pieśni o tematyce religijnej i maryjnej w wykonaniu seniorskich chórów i zespołów śpiewaczych oraz solistów. Śpiewający zaprezentowali interesujący repertuar i dobry poziom artystyczny. Każdy z występujących wykonywał 2 utwory. Nad przebiegiem koncertu i całego spotkania czuwał p. Henryk Cudnik. Wystąpiły następujące zespoły i chóry oraz soliści: „Tęcza” z Trzciannego, „Szudziałowianki” z Szudziałowa, „Cantylena” z Białegostoku, Helena Bubienko z Kuźnicy, „Jesienny Liść” z Wysokiego Mazowieckiego, „Szudziałowskie Nutki” z Szudziałowa, Halina Kulesza z Wysokiego Mazowieckiego, „Trzcianianki” z Trzciannego, „Epoka” z Korycina, „Sokólskie Wrzosy”, „Dębina” z Dąbrowy Białostockiej,  „Janowianie” z Janowa. Po występach Arcybiskup Metropolita podziękował wszystkim śpiewającym i grającym za trud przygotowania utworów oraz wyraził nadzieję, że za rok będzie ich jeszcze więcej.

Po przerwie obiadowej ostatnim punktem programu była prowadzona przez ks. Artura adoracja Najświętszego Sakramentu  i różaniec.

Tadeusz Możejko

Pielgrzymki

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka