Tu możesz poprosić o modlitwę

W intencjach przesyłanych przez internet modlimy się codziennie na różańcu przed obrazem Matki Bożej Różanostockiej.

Matko Boża proszę Cię przyjmij moją ŚP+ Babcię Marię do swego królestwa i odpuśc jej wszystkie grzechy.
Wnuczka

Matko Boża proszę Cię o zdrowie mojej mamie otocz ją swoją opieką i chroń od chorób i wszelkiego zła.
Zatroskane dziecko

Matko Boża proszę Cię o zdrowie mojemu wujkowi, otocz go swoją opieką i spraw aby żona wróciła do niego daj jej opamiętanie i nawrócenie, Maryjo spraw aby ułożyło mu się jego życie i nie został sam.
Prosząca

Matko Boża proszę Cię o pomyślne napisanie konkursu naszym córkom otocz je swoją opieką i chroń od złego
Rodzice

Proszę Cię Matko Boża o rozpalenie u Mej Żony miłości i chęci dzielenie ze mną życia. Wyproś u Boga łaski dla naszej rodziny, aby nie doszło do tego co planuje Moja Małżonka. Zachowaj w zdrowiu naszą córeczkę.
Jarosław

Matko moja miej mnie w opiece. Okryj mnie płaszczem Twej opieki i nie pozwól mnie krzywdzić.
Renata

O najukochańsza Mateczko proszę ratuj, prowadź za rękę bo bez Ciebie tonę, dodaj siły, miej w opiece mnie i moją rodzinę
Stefania

Cudowna Matko Różanostocka błagam Cię o ratunek i pomoc dla mnie i dla moich dzieci we wszystkich sprawach naszych. Zaradź proszę, odwróć, straty, choroby, złe wiadomości. Daj dobra wole i życzliwość dla Piotra w sprawie syna. Wspomożenie Wiernych módl się za nami, opiekuj się nami.
Rodzic

Matko Różanostocka błagam Cię uwolnij mnie od chorób, służby, strat. Błogosław w pracy, w nauce, w domu, w podróży. Z góry bardzo dziękuję za modlitwę i za łaski otrzymane.
Marcin

Matko Różanostocka błagam Cię o uzdrowienie mnie z ciężkiej choroby oraz o mądrość i pomoc w zaliczeniu semestru i praktyk. Bardzo dziękuję za modlitwę.
Czciciel

Strony

Pielgrzymki

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka