ufająca córka

Ukochana Matko! Proszę o zdrowie, a zwłaszcza uzdrowienie moich nóg, oraz zgodę w rodzinie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla mnie i mojej rodziny. Dopomóż Mateczko aby decyzja, którą podjęłam uciekając się do Ciebie, okazała się słuszna i dobra dla mnie i mojej przyszłości, oraz aby bez żadnych przeszkód, pomyślnie zostały załatwione wszelkie sprawy urzędowe dotyczące mojej emerytury.
ufająca córka