Witamy na stronach internetowych Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Sanktuarium i zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Różanostockiej Wspomożycielki.

Salezjanie Księdza Bosko

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2014 Roku

W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą słowaśw. Pawła: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2Kor 8,9). Apostoł zwraca się do chrześcijan Koryntu, zachęca ich, aby szczodrze dopomogli wiernym w Jerozolimie, którzy są w potrzebie. Co mówią nam, współczesnym chrześcijanom, te słowa św. Pawła?

Adoracja Najświętszego Sakramentu - Niedziela

W każdą niedzielę zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej Bazylice.

Rozpoczynamy o godzinie 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, następnie modlitwa w ciszy i o 15.30 modlitwa różańcowa.

Serdecznie zapraszamy.

Pielgrzymki

12.04.2014 - Pielgrzymka młodzieży

Reszel

12.04.2014 - Pielgrzymka dorosłych

Ryga, Łotwa

12.04.2014 - Różanostocki Wieczernik Modlitwy