Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Sakramenty i sakramentalia

Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka.
 • Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka.
 • Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
 • Dane o rodzicach i chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania i rok urodzenia).

Rodzice:

 • Wybierają dziecku imię chrześcijańskie.
 • W kancelarii parafialnej zgłaszają wcześniej chrzest dziecka i ustalają z kapłanem termin.
 • Dobierają wierzących i praktykujących rodziców chrzestnych.
 • Starają się jak najwcześniej - po urodzeniu - ochrzcić dziecko.

Chrzestni:

 • Muszą być ochrzczeni i bierzmowani.
 • Muszą mieć ukończone 16 lat.
 • Muszą być wierzącymi katolikami, bez żadnej kary i przeszkód kościelnych.
 • Jeśli pochodzą z innej parafii powinni mieć zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi od swojego Księdza Proboszcza.

Pierwsza Komunia Święta

Dokumenty:

 • Metryka chrztu.

 Sakrament Bierzmowania

Dokumenty:

 • Metryka chrztu.
 • Zaświadczanie uczestnictwa w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolnej katechezy albo świadectwo ukończenia katechizacji.

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty:

 • Metryka chrztu i bierzmowania (ważne 3 miesiące od daty wydania)
 • Dowody osobiste narzeczonych
 • Świadectwa uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej
 • Świadectwo poradnictwa rodzinnego
 • Świadectwo uczestnictwa w Dniu Skupienia dla Narzeczonych
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego – do ślubu konkordatowego, lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • W wypadku wdowy lub wdowca – świadectwo zgonu współmałżonka

Narzeczeni:

 • Na trzy miesiące przed planowanym ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem zasięgnięcia odpowiednich informacji.
 • Po ustaleniu terminu, narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej, celem złożenia odpowiednich dokumentów oraz spisania protokółu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.
 • Przekazują dane o świadkach, którzy ukończyli 18 lat.
 • Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi.
 • Otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnych.
 • Ewentualnie inne dokumenty.

Sakrament Chorych

Kto powinien przyjąć Sakrament Chorych?

 • Wierni, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub starości.
 • Przed poważną chorobą (np. operacja itp.).

Kto zaprasza kapłana do chorych?

 • Sami chorzy.
 • Rodzina chorych lub inne osoby.
 • Kapłana do chorego należy wzywać w czasie, gdy chory z całą świadomością i przytomnością umysłu może przyjąć sakramenty św. – a nie dopiero wtedy, gdy następuje śmierć lub chory już umarł. Namaszczenie Chorych jest bowiem sakramentem żywych, a nie umarłych !!!

Na przyjście kapłana należy:

 • Uprzątnąć mieszkanie.
 • Na stole nakrytym białym obrusem postawić krzyż, dwie zapalone świece, wodę święconą, kropidło, szklankę z wodą i łyżeczkę, watę.

Sakrament Chorych można przyjąć ponownie, gdy:

 • Chory wyzdrowieje i powtórnie zachoruje.
 • Choruje długo i następuje pogorszenie stanu zdrowia.

Pogrzeb

Dokumenty:

 • Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego/zmarłej.
 • Akt zgonu.
 • Karta zgonu
 • Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych przed śmiercią i wiatyku (ostatnia Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią np. w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
 • Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły mieszkał.