Tu możesz poprosić o modlitwę

W intencjach przesyłanych przez internet modlimy się codziennie na różańcu przed obrazem Matki Bożej Różanostockiej.

Matko Boża o najpiękniejszym obliczu, proszę Cię i błagam w intencji Marcina S., który przeżywa tak trudne dni i tak trudne sytuacje. Proszę o opiekę i pomoc.
Krzysztof T.

Przez wstawiennictwo Matki Bożej- polecam modlitwie brata aby udało mu się wyjść z trudnej sytuacji finansowej, odzyskał pieniądze od klientów, miał nowe zlecenia proszę o potrzebne łaski dla jego rodziny.
Beata

Matko Boża proszę Cię o wymodlonego, bardzo kochającego, wiernego męża.
Katarzyna

Matko Cudowna proszę Cię o nawrócenie pewnej osoby, by odstąpiła od roszczeń finansowych wobec bliskiej mu osoby. Daj też Mateczko proszę nawrócenie pewnej rodzinie, by nie krzywdziła innych, a zło wyrządzone naprawiła.
czcicielka

Matko Przenajświętsza proszę Cię w intencji cudu uzdrowienia moich dzieci i mnie oraz o pomoc, światło w nauce, w sprawach finansowych i urzędowych, o życzliwych ludzi dla nas. Daj Mateczko też pomyślność w naszym życiu.
matka

Bardzo proszę Matkę Bożą w intencji dobrego męża, znalezienie dobrej pracy oraz mieszkania, oraz o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Jadwiga

Proszę pokornie Matko Najświętsza o uzdrowienie ze zranień z dzieciństwa i błogosławieństwo Boże w życiu.
Basia

Wspomożycielko Różanostocka pokornie Cię proszę o potrzebne łaski dla Ojca Pawła - o świętość życia ,gorliwość i wierność w kapłańskiej posłudze.Maryjo- Matko Kapłanów polecam Twej opiece wszystkich Kapłanów.
Twoja córka

Mateczko moja -Maryjo pragnę ci z serca podziękować za Twą Matczyną opiekę i za miłość jaka płonie w mym sercu, za wszystkich ludzi jakich Bóg stawia na mojej drodze życia, za przyjaciół, wypraszaj dla nich potrzebne łaski.
Twoja córka

Maryjo Różanostocka dziękuję Ci za Twą opiekę i pokornie proszę uproś potrzebne łaski dla Tani i Aleksandra i ich dzieci, szczególnie o wyjaśnienie sprawy Aleksandra który nie słusznie został zamknięty w więzieniu.
Grażyna

Strony

Pielgrzymki

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka