Zapraszamy na „Różanostocki Wieczernik Modlitwy”

PROGRAM WIECZERNIKA:

* Adoracja Najświętszego Sakramentu,
* Msza św. w intencjach Pielgrzymów połączona z świadectwem uzdrowienia,
* Przerwa na posiłek,
* Modlitwa Różańcowa,
* Koronka do Bożego Miłosierdzia,
* Modlitwa przy Krzyżu ,
* Błogosławieństwo indywidualne.

O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:
- uwielbienia Boga bogatego w miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.

Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:
- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask.

Salezjanie - Różanystok