Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Rys historyczny Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku

XV – XVI — na zniszczonych wcześniejszymi wojnami ziemiach wokół obecnego Różanegostoku następuje ponowny rozwój osadnictwa

XVI – XVII — ród Tyszkiewiczów otrzymuje w swoje posiadanie majątek zwany Krzywym Stokiem

1652 — malarz w Grodnie, najprawdopodobniej Jan Szretter, maluje na prośbę rodziny Tyszkiewiczów obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku

21.11.1658 — Uroczystośæ Ofiarowania NMP – początek cudów przed Obrazem Matki Boskiej w dworze Tyszkiewiczów w Krzywym Stoku

1661 — Obraz przeniesiono do specjalnie wybudowanego drewnianego kościoła

11.05.1662 — biskup wileński Jerzy Białłozor wyznacza komisję do zbadania faktów zaistniałych w Krzywym Stoku

21.11.1662 — ks.Wojsznarowicz z polecenia biskupa wileńskiego w dzień Ofiarowania NMP dokonał uroczystego poświęcenia Obrazu Matki Boskiej

1663 — na prośbę rodziny Tyszkiewiczów przybywają z Sejn do Krzywego Stoku dominikanie jako opiekunowie Cudownego Obrazu. Kult Matki Bożej oraz łaski udzielane przez Nią powodują zmianę miejscowości z Krzywego Stoku na Różanystok

1667 — o. Gabriel Jurkowski wydaje książkę o obrazie różanostockim pt. "Glansowany i prześliczny miesiąc".

XVIII — dalsze rozszerzanie kultu Obrazu poprzez misje, jakie prowadzili dominikanie na Litwie, Rusi i w Koronie

1759 — rozpoczęcie budowy nowej świątyni

1785 — bp Tomasz Ignacy Zientkowicz sufragan wileński konsekruje nową świątynię

1794 — zakończenie budowy murowanego klasztoru

Po utracie niepodległości Różanystok znalazł się w granicach zaboru pruskiego, a po traktacie w Tylży (1807) wchodzi w granice zaboru rosyjskiego

1811 — abp metropolita mohylewski Stanislaw Bohusz Siestrzencewicz tworzy w Różanymstoku parafię i powierza ją dominikanom

1846 — następuje kasata dominikanów ukazem cara Mikołaja I

26.08.1861 — manifestacja patriotyczno–religijna w Różanymstoku mieszkańców powiatu augustowskiego i sokólskiego

15.09.1866 — zamknięcie kościoła na rozkaz cara Aleksandra II. Wszystkie dobra kościelne zostały przekazane duchowieństwu prawosławnemu. Kościół zamieniono na cerkiew.

8.09.1901 — Car sprowadza do Różanegostoku mniszki prawosławne. Budują cerkiew zimową, która przez salezjanów została zamieniona na kaplicę dla młodzieży szkolnej, oraz klasztor i inne zabudowania

14.08.1915 — w związku ze zbliżającym sie frontem mniszki prawosławne uciekają z Różanegostoku w głąb Rosji, zabierając ze sobą słynący łaskami Obraz Matki Bożej. Klasztor zostaje zmieniony na koszary wojskowe, a kościół na magazyn

13.11.1918 — przekazanie kościoła przez komisję niemiecką duchowieństwu katolickiemu

28.11.1918 — bp wileński Jerzy Matulewicz przywraca do życia parafię różanostocką, a jej proboszczem mianuje kapłana diecezjalnego, ks. Witolda Sarosieka – wikariusza z Dąbrowy

10.11.1919 — dzięki staraniom bpa J. Matulewicza i proboszcza ks. Witolda Sarosieka do Różanegostoku przybywają salezjanie i podejmują działalnośæ oświatowo–wychowawczą, otwierając różnego typu szkoły

6.11.1922 — do Różanegostoku na prosbe salezjanów przybywają z Włoch siostry salezjanki

1923/1924 — na uroczystości odpustowe Zielonych Świąt przybywają: ks. Jan Chrzciciel Montini, późniejszy papież Paweł VI, oraz nuncjusz apostolski Mons. Lauri.

1925 — poświęcenie nowych 32–głosowych organów zbudowanych przez firmę Biernackigo z Warszawy

8.09.1929 — wprowadzenie do kościoła nowego obrazu Matki Boskiej namalowanego w Warszawie w firmie Włodzimierza Tura, a poświęconego w Rzymie przez papieża Piusa XI. Obraz ten czczony jest do dziś.

12.10.1929 — przybywa do Różanegostoku kard. August Hlond, prymas Polski, salezjanin, który przewodniczy uroczystościom pierwszych obłóczyn sióstr salezjanek w Polsce

1939 — wybuch wojny spowodował zahamowanie działalności ośrodka różanostockiego, częśæ budynków uległa zniszczeniu

1945 — gimnazjum ponownie rozpoczyna swoją działalnośæ oświatowo–wychowawczą

1949 — powstaje Niższe Seminarium Duchowne dla archidiecezji w Białymstoku, diecezji łomżyńskiej i diecezji w Drohiczynie

30.06.1954 — zamknięcie szkoły i domu salezjanów i salezjanek przez władze państwowe. Odtąd działa tu zespól szkól rolniczych. Salezjanom pozostała tylko praca duszpasterska oraz opieka nad Sanktuarium

1958/1959 — Sanktuarium różanostockie uroczyście obchodziło 300—lecie kultu Matki Bożej Różanostockiej

8.09.1959 — uroczystościom kończącym jubileusz przewodniczył metropolita poznański Antoni Baraniak, salezjanin. Poświęcił wówczas nową szatę na Obrazie Matki Bożej. Różanystok staje sie coraz bardziej znanym sanktuarium maryjnym na kresach wschodnich. Salezjanie przygotowują dokumentację potrzebną do wniesienia do Stolicy Świętej prośby o zezwolenie na koronację Obrazu.

10.09.1978 — trwają intensywne przygotowania do koronacji. Odnowiono całkowicie wystrój świątyni. Cała parafia została przygotowana duchowo do tak wielkiego wydarzenia

28.06.1981 — UROCZYSTOŚCI KORONACYJNE, którym przewodniczył ks. kard. Franciszek Macharski z Krakowa, a współkoronatorami byli: ks. bp Edward Kisiel z Białegostoku, przy współudziale przedstawicieli Episkopatu Polski, licznie zebranego duchowieństwa i około 250.000 wiernych.

30.08.1987 — nadanie kościołowi Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny tytułu bazyliki mniejszej

2000 — Sanktuarium zostało wyznaczone jako miejsce odpustu jubileuszowego

06.12.2000 — otwarcie dzieł wychowawczych w Różanymstoku: Salezjańskiego Domu Młodzieżowego i Bursy Salezjańskiej

11.01.2004 — w Pałacu Apostolskim w Watykanie przekazano dary papieskie dla wspólnoty salezjańskiej