Pielgrzymki, które odwidziły Różanystok

18.04.2010 r. - Pielgrzymka dorosłych

Warszawa

22.04.2010 r. - Pielgrzymka dorosłych

Bielsk Podlaski

23/24.03.2010 r. - Pielgrzymka dorosłych

Olsztyn - Parafia salezjańska

Strony

Pielgrzymki

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka