Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Do parafii należą:

miejscowości: Różanystok, Bity Kamień 12 km, Brzozowo 3 km, Grodziszczany 0,5 km, Grzebienie 3 km, Jaczno 3 km, Harasimowicze 4 km, Krugło 3 km, Łozowo 6 km, Nierośno 4 km, Nowinka 10 km, Reszkowce 8 km, Sadowo 10 km, Sławno 8 km, Stock 1,5 km, Suchodolina 7 km.


Rys historyczny:

Różanystok pierwotnie nazywał się Tabeńszczyzną albo Krzywymstokiem. Z nadania króla Zygmunta Augusta (przed 1572 r.) i króla Stefana Batorego z 1582 r. majętność ta prawdopodobnie należała do Scypionów del Campo razem z Harasimowiczami, Stockiem (Stocznem) i Grodziszczanami (Grodziskiem). Później właścicielem Krzywegostoku był Stanisław Tabieński, od którego nabył ją Kazimierz Tyszkiewicz, który testamentem z 24 IX 1652 r. przekazał ją swemu synowcowi (bratankowi) Szczęsnemu Tyszkiewiczowi. Tenże Szczęsny zamówił w 1652 r. u malarza w Grodnie obraz Matki Boskiej i umieścił go w swoim pokoju sypialnym. Gdy w 1658 r. (od 21 XI) zaczęły dziać przy tym obrazie rzeczy, które uznano za cudowne, przeniesiono go do innego pokoju w dworze.
Następnie Szczęsny Tyszkiewicz ze swoją małżonką Eufrozyną zbudowali drewniany kościół, do którego przeniesiono słynący łaskami obraz. Założono też w 1661 r. klasztor dominikanów, którzy odtąd mieli pieczę nad obrazem i coraz liczniej garnącymi się pielgrzymami. Wizerunek Matki Boskiej został poświęcony 21 XI 1662 r. w dniu Ofiarowania NMP przez kanclerza kurii biskupiej ks. Kazimierza Jana Wojsznarowicza.
Biskup wileński Aleksander Sapieha w 1668 r. zatwierdził kult obrazu Matki Boskiej Różanostockiej. W latach między 1658 i 1662 nastąpiła zmiana nazwy miejscowości na Różanystok.
W 1759 r. dominikanie rozpoczęli budowę murowanego kościoła na wzór jezuickiej świątyni w Grodnie. W 1785 r. kościół konsekrował sufragan wileński bp Tomasz Ignacy Zienkowicz. Nie był on wykończony. Nie zbudowano jeszcze kopuły oraz dwóch wież. Ukończyli natomiast w 1794 budowę murowanego klasztoru. Po ostatnim rozbiorze Polski Różanystok znalazł się w zaborze pruskim. Prusacy wkrótce zabrali dominikanom wieś Stock, która stanowiła uposażenie klasztoru. Zakonnicy podjęli więc starania o utworzenie w Różanymstoku parafii. Erygował ją w 1811 r. abp Stanisław Bohusz Siestrzencewicz, metropolita mohylewski. Odtąd dominikanie prowadzili też duszpasterstwo parafialne.
W 1846 r. władze carskie zamknęły klasztor dominikanów i opiekę nad świątynią i parafią przejęli księża diecezjalni. Dnia 15 IX 1866 r. rząd rosyjski zabrał kościół katolikom i zlikwidował parafię. Kościół razem z cudownym obrazem przekazano prawosławnym, którzy wnętrze świątyni dostosowali do potrzeb kultu w obrządku wschodnim. 
W 1901 r. Różanystok przekazano mniszkom prawosławnym z Grodna. Za ich czasów najwięcej zrealizowano inwestycji, ale i dokonano największych dewastacji w kościele. Zburzono dwa boczne ołtarze, zniszczono organy i dzwony. W sierpniu 1915 r. mniszki uciekły z Różanegostoku przed nadciągającymi wojskami niemieckimi i zabrały ze sobą słynący łaskami obraz Matki Boskiej. W trakcie działań wojennych klasztor zamieniono na koszary, a kościół na magazyn. 
Katolicy zaraz po wkroczeniu Niemców rozpoczęli starania o odzyskanie kościoła. Oddano im dopiero pod koniec okupacji. W listopadzie 1918 r. kościół został przekazany duchowieństwu katolickiemu. Na proboszcza odrodzonej parafii, biskup wileński Jerzy Matulewicz powołał ks. Witolda Sarosieka. W wyniku starań biskupa i proboszcza do Różanegostoku przybyli w listopadzie 1919 r. księża salezjanie. Odtąd opiekowali się oni parafią i rozwinęli szeroką działalność oświatową i wychowawczą. Oni też starali się o odzyskanie wywiezionego obrazu Matki Boskiej. Gdy się to nie udało zamówili nowy obraz na wzór poprzedniego.
W dniu 8 IX 1929 r. odbyło się uroczyste wprowadzenie do świątyni nowego obrazu Matki Bożej, namalowanego w warszawskim zakładzie Włodzimierza Tura. Kult Matki Boskiej Różanostockiej nadal był bardzo żywy.
Dnia 28 VI 1981 r. odbyła się koronacja słynącego łaskami obrazu Matki Boskiej Różanostockiej. Uroczystościom przewodniczyli: ks. kard. Franciszek Macharski, abp Henryk Gulbinowicz i bp Edward Kisiel. W 1987 r. Ojciec św. Jan Paweł II nadał kościołowi w Różanymstoku tytuł Bazyliki Mniejszej. 
Mimo iż w 1954 r. władze państwowe zlikwidowały gimnazjum salezjańskie oraz cały ich zakład, to jednak obecnie - w nowych warunkach - nadal prowadzą nie tylko parafię, ale i szeroką działalność wychowawczą i oświatową.


Cmentarz grzebalny:
500 m od kościoła parafialnego, istnieje od 1851 r., pow. 2,5 ha.