Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Uroczystość Św. Jana Bosko w Różanymstoku

NIEDZIELA (1. II.. 2009 r.)

Godz. 7.30 – Msza św.

Godz. 9.00 – Msza św. Przyrzeczenia złożone przez nowych Salezjanów Współpracowników.

Godz. 10.30 – Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Różanostockiej.

Godz. 11.45 – Msza św.

Godz. 15.00 – Adoracja N. Sakramentu i Różaniec

Godz. 16.00 – Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Różanostockiej.

Święty Jan Bosko

Urodził się 16 sierpnia 1815 roku w małej wiejskiej miejscowości Becchi koło Turynu, w ubogiej rodzinie piemonckich rolników Francesca i Margerity Occhiena. W roku 1817 zmarł jego ojciec Francesco i Jan był wychowywany przez matkę. Od lat chłopięcych pragnął zostać księdzem. Jednakże wcześnie musiał podjąć pracę, aby w ten sposób pomóc matce w ich utrzymaniu, dlatego z tego względu dopiero w wieku 15 lat mógł rozpocząć naukę. Korzystał najpierw z prywatnych lekcji łaciny i podstawowych przedmiotów u proboszcza w Morialdo, a od roku 1830 był uczniem publicznej szkoły w Castelnuovo.
W roku 1835 Jan został przyjęty do seminarium duchownego w Chiesi, gdzie spotkał się ze świątobliwymi kapłanami, jednym z nich był św. Józef Cafasso i od niego najwięcej skorzystał w przygotowaniu się do kapłaństwa. Jan Bosko otrzymał święcenia kapłańskie w czerwcu 1841 roku i od początku z wielką gorliwością zaczął spełniać swoje obowiązki duszpasterskie. Przede wszystkim zwrócił uwagę na młodzież męską. Już w jesieni 1841 roku założył w Turynie oratorium, czyli świetlicę młodzieżową pod patronatem św. Franciszka Salezego w celach katechetycznych, jak i rekreacyjnych. Ksiądz Jan poprzez to oratorium troszczył się także o warunki pracy i życia młodocianych robotników i rzemieślników, organizował im kursy dokształcające (H. Fros), uczył katechizmu, sztuki pisania i czytania, zakładał różnego typu szkoły, dla bezdomnych i internaty. Wychowanie młodzieży oparł na rozumie, religii i przyjaźni. Młodzieży stawiał tylko jedno wymaganie: "Róbcie, co chcecie, ale tylko nie grzeszcie". W latach 1844-1846 był kapelanem w żeńskim schronisku św. Filomeny, jednocześnie opiekując się swoim oratorium.
Dzieło ks. Jana Bosko coraz bardziej rozrastało się, wiele było młodzieży podopiecznej, dlatego też nasz Patron założył w roku 1859 męskie zgromadzenie (salezjanie), którego oficjalna nazwa brzmi: Towarzystwo św. Franciszka Salezego, co oznacza, że należący do zgromadzenia powinni naśladować swojego patrona w dążeniu do świętości oraz naśladować go w głoszeniu Ewangelii, w pracowitości, dobroci i łagodności. Posłannictwo salezjańskie, według wskazań założyciela, polega na podejmowaniu różnego rodzaju działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród młodzieży biednej i opuszczonej. Ksiądz Jan Bosko kierował, się w pracy słowami Pisma Świętego: "Daj mi dusze - resztę zabierz". W zakładach salezjańskich ks. Jan wprowadzał atmosferę życzliwości, zaufania, wyeliminował kary fizyczne, popierał sport, ukazywał wychowankom ideał świętości, do której wszyscy mają zmierzać. Swoim duchowym synom (salezjanom) zostawił w testamencie polecenie: "Praca, praca, praca". W roku 1872 powstało Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (salezjanki). Celem zgromadzenia są prace apostolskie na placówkach wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, kursy różnych typów, internaty, kolonie, szkoły wyższe), także misje. W celu wspomagania obu zgromadzeń zakonnych ks. Jan Bosko powołał w roku 1876 dla osób świeckich Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich.
Ksiądz Jan Bosko szerzył kult Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, pośredniczył w latach 1867-1878 w rokowaniach Stolicy Apostolskiej z antyklerykalnym rządem włoskim, przyczyniając się do obsadzenia blisko 40 wakujących stolic biskupich, zasłużył się także jako budowniczy kościołów w Turynie i w Rzymie. On też wysłał pierwszych misjonarzy salezjańskich do Ameryki Południowej w roku 1875. Publikował książki, szczególnie z przeznaczeniem dla młodzieży i ludzi niewykształconych, ukazując w łatwy sposób trudną dla nich problematykę religijną, moralną, ascetyczną i historyczną (S. Wilk).
Ksiądz Jan Bosko, pełen zasług i w opinii świętości odszedł do Pana 31 stycznia 1888 roku w Turynie. Beatyfikował go w roku 1929 i kanonizował w pięć lat później papież Pius XI, nazywając św. Jana "księciem wychowawców". Święty Jan Bosko jest patronem wychowawców katolickich, także patronem terminatorów różnych zawodów we Włoszech, Hiszpanii i Kolumbii. Ojciec Święty Jan Paweł II wydał w 100. rocznicę śmierci św. Jana list apostolski: "Ojciec i nauczyciel młodzieży". W ikonografii św. Jan Bosko jest prawie zawsze przedstawiany jako kapłan w otoczeniu młodzieży, najczęściej ze swoim wychowankiem św. Dominikiem Savio (x.W. Zaleski).
Liturgiczny obchód ku czci św. Jana Bosko przypada na dzień 31 stycznia i ma charakter wspomnienia obowiązkowego.
Polecajmy często naszą młodzież Bogu za wstawiennictwem św. Jana: "Boże, Ty powołałeś Świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu".

Ks. Stanisław Hołodok

Salezjanie - Różanystok