Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Wieczerniki Modlitwy w Różanymstoku

PROGRAM WIECZERNIKA:

*Adoracja Najświętszego Sakramentu,
* Msza św. w intencjach Pielgrzymów,,
*Przerwa na posiłek,
* Modlitwa Różańcowa,
* Koronka do Bożego Miłosierdzia,
*Adoracja Krzyża Świętego
* Błogosławieństwo indywidualne

O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:
- uwielbienia Boga bogatego w miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu za wszelkie zło popełniane na świecie.
W intencjach:
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.
Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:
- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask.

MODLITWY:
O uzdrowienie
I. Panie Jezu Chryste, Twoje ręce, Twoje nogi, Twój bok zostały przebite, żeby nasze ciało, ta świątynia Ducha Świętego, zostało uzdrowione. Jezu, przez Twoją cierpliwość w cierpieniach uzdrów nas. Uzdrów z niecierpliwości wszystkich naszych chorych i tych, którzy ich pielęgnują. Ty wiesz, że człowiek cierpiący łatwo staje się niecierpliwy. Uzdrów naszą miłość, byśmy byli podobni do Ciebie w przyjmowaniu cierpienia. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Jezu, Ty zgodziłeś się nosić koronę cierniową i znosić ciosy. Przez Twoje rany i Twoją koronę uzdrów tych, którzy doświadczają bólów głowy.
Jezu, Synu Dawida zmiłuj się nad nami!.

Jezu, Ty zamknąłeś oczy na krzyżu, żeby nam przywrócić wzrok. Uzdrów nasze oczy, przywróć wzrok ociemniałym. Jezu, Synu Dawida, uzdrów nas ze ślepoty. Jezu, Ty byłeś posłuszny Ojcu. Słuchałeś Jego słów i wielbiłeś je ustami. Jezu, przywróć słuch i mowę, uzdrów wszelkie kalectwo. Jezu, ulecz wszystkie ręce, które zamknęły się jak pięści.
Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Twój bok i Serce przebito za nas. Uzdrów nasze chore serca, naszą krew i nasze kości.
Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

Jezu, byłeś niewinny i cierpiałeś za nas. Jezu, proszę Cię za tymi wszystkimi, którzy są ofiarami braku miłości lub zaniedbania innych, tych silniejszych i obojętnych. Uzdrów ich Jezu i zmiłuj się nad nami. Jeśli jest wolą Ojca, aby czyjeś cierpienie i choroba trwały, pomóż przyjąć je teraz na nowo. Proszę Cię o siły dla cierpiących.
Jezu, Synu Dawida zmiłuj się nad nami.

Maryjo, Ty znasz nasze nędze, nasze problemy i cierpienia. Znasz niepokoje ciała i duszy. O, Matko Różanostocka Wspomożycielko dziękuję że nie zostawiłaś nas samych, dziękuję Ci, że jesteś z nami w naszych krzyżach i cierpieniach. Wyciągamy do Ciebie ręce i poświęcamy Ci nasze życie, abyśmy mogli pozostać przy Twoim Synu. Maryjo, Matko nasza, zechciej nas opatrzyć, przygotować, obmyć, oczyścić, byśmy byli gotowi przyjąć Jezusa i siebie nawzajem. Amen.

II. Panie Jezu, Ty pragniesz rozlewać Swoją Miłość w sercach ludzkich. Pragniesz to czynić tu w Różanymstoku. Dlatego gromadzimy się w Różanostockiej Bazylice i prosimy Ciebie o Twoją Miłość. Przyjdź z darem Swojej Miłości do naszych zbolałych i chorych dusz i ciał, niech Twoja Miłość leczy wszystkie nasze rany. Panie Jezu, nasz drogi Lekarzu, chorujemy, bo brakuje nam Twojej Miłości, zwracamy się więc teraz do Ciebie jako Twoje dzieci, przyjdź do nas w darze uzdrawiającej Miłości.
Jezu, Eucharystia, w której tak często uczestniczymy, każda Komunia święta, jest lekarstwem na wszystko, a samo przyjmowanie Komunii św. wystarczy, abyśmy byli zdrowi: Ale my, ludzie słabi nie jesteśmy zdolni tej prawdy przyjąć i nią żyć. Trudno nam w to uwierzyć, prawie w ogóle nie prosimy Ciebie o uzdrowienie, przez to nie możesz nic zdziałać w naszych duszach. Stąd tak bardzo prosimy Cię dziś Jezu, Dobry Boże w tej modlitwie o uzdrowienie naszych dusz i ciał, abyś nas leczył, uwalniał, napełniał swoją miłością. Uczyń to, niech chorzy odzyskają zdrowie, zgnębieni na duchu zostaną pocieszeni – i niech wszyscy doświadczą Twojej niepojętej Miłości i mocy oraz Twego błogosławieństwa, którego nam udzielasz.. Czyń wielkie rzeczy; uzdrawiaj i uwalniaj od złych duchów.
Jezu, pamiętamy, że Ty inaczej patrzysz na nas, dzieci Twoje, znasz nasze serca i wiesz czego w danej chwili potrzebujemy. Niech więc nie nasza, ale Twoja wola wypełni się.

Salezjanie - Różanystok