Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Msza Święta z błogosławieństwem w intencji maturzystów.

Modlitwa maturzysty

Przyjdź Duchu Święty,
otwórz moje serce i umysł
na czas zdawania egzaminu dojrzałości.
Duchu Święty,
potrzebuję Twojego światła,
które rozproszy mroki mojej niewiedzy,
oddali niepotrzebne lęki
i pokusę nieuczciwości.
Duchu Święty,
spraw, by moja wiedza
była rzetelna i użyteczna.
Niech nauka przyniesie radość i mądrość
odkrywania dzieł Bożych i Bożej miłości.
Duchu Święty,
zabierz egoizm i pychę,
bo wszystko, co wiem jest Bożym darem.
Duchu Święty,
orzeźwij moją duszę i umysł,
gdy słabną siły i wola.
Duchu Święty,
daj moc, pokój
i nie pozwól poddać się,
gdy przyjdzie porażka.
Duchu Święty,
oddaję Ci całego siebie.
Chcę służyć moją wiedzą
Tobie i braciom.
Przyjdź Duchu Święty
Amen

Modlitwa przed egzaminem

Boże,
bądź dzisiaj ze mną i pomóż mi,
abym dał z siebie wszystko.
Daj mi jasność umysłu
i uczciwość serca.
Jeśli przekonam się,
że są rzeczy, których nie znam,
nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać.
Daj mi tę szansę,
bym mógł powiedzieć to, co wiem.
Niech pamiętam to wszystko,
nad czym tak ciężko pracowałem.
A jeśli muszę się przyznać,
że byłem w czymś leniwy,
daj mi stanowczość,
bym w przyszłości pracował lepiej.
Pomóż mi wyrazić to wszystko, co wiem.
Daj mi, aby to, czego się nauczyłem,
pozostało we mnie
i bym umiał to mądrze wykorzystać.
Przez Chrystusa Jezusa, mojego Pana!
Amen!

JAK ZOSTAĆ SALEZJANINEM ?

MŁODY PRZYJACIELU!

Dzisiaj Chrystus przechodzi przez współczesny świat.
Dzisiaj Jezus zatrzymuje się i wskazuje nam drogę.
A może i Ty jesteś wśród szukających właściwej drogi?
Może i Ty nosisz w swoim sercu myśl o życiu zakonnym, czy kapłaństwie?
Może pragniesz poświęcić swoje młode życie w służbie Bogu, na wzór naszego Założyciela św. Jana Bosko?

POWOŁANIE, KIEDY TO SIĘ ZACZYNA?

- W kołysce?
- Kiedy inni zaczynają mi to mówić?
- Od recytacji wierszyków w kościele?
- Od spotkania księdza, który fascynuje?
- Kiedy przychodzi czas na poważne decyzje?
- Kiedy zdałem egzamin maturalny?
- Kiedyś?
- Kiedy odczuwam, że jestem wezwany?
- Czytając Biblię?
- ... ?

Powołanie salezjańskie "jest łaską Ojca", "który pierwszy nas umiłował", ale jest równocześnie "opcją" i "wyborem" ze strony młodego człowieka. Powołanie i opcja muszą być zweryfikowane, umotywowane i dojrzałe.

JAK SIĘ PRZEJAWIA?

- "Odczuwaniem niepokoju?"
- "Podwyższoną temperaturą... ducha?
- "Pragnieniem poszukiwania czegoś, Kogoś? "
- "Częstszą i bardziej intensywną modlitwą?
- "Większą ilością pojawiających się pytań i odnajdywaniem coraz trudniejszych odpowiedzi?
- "Odmiennym spojrzeniem na świat?
- "Pragnieniem bezinteresownego służenia innym, zwłaszcza ludziom młodym?
- "Nagłą i zaskakującą potrzebą samotności?
- "Poczuciem wewnętrznego głosu-wołani: Pójdź za mną!?

Przez rozpoznanie powołania salezjańskiego rozumiemy proces poznania i oceny tych aspektów, znaków i faktów osobistej rzeczywistości młodego człowieka, poprzez które Duch Święty wskazuje, że określony kandydat jest powołany do takiego stylu życia. Rozpoznanie powołania pozwala zrozumieć czy posiada on wymagane postawy i cnoty, w sposób szczególny motywacje i prawą intencję, która jest najbardziej charakterystycznym znakiem powołania.
Celem rozeznania jest zweryfikowanie możliwości wyboru specyficznego powołania. Chodzi tutaj o odkrycie w całkowitym kontekście osoby i jej życia znaków woli Bożej, poprzez roztropną i oświecona interpretację elementów konkretnej sytuacji.

Kim są Salezjanie?

Salezjanie zostali założeni w połowie XIX wieku przez ks. Jana Bosko, włoskiego księdza, który mieszkał i działał w Turynie. Nie sposób mówić o Zgromadzeniu, nie wspominając jego założyciela Świętego Jana Bosko,który całe swoje życie poświęcił młodzieży, konkretnie chłopcom, którzy przybywali do Turynu w poszukiwaniu pracy. To piemonckie miasto przeżywało wówczas niezwykły rozwój przemysłowy. Z nadzieją otrzymania pracy udawali się tam młodzi ludzie. Życie w realiach rozwijającego się kapitalizmu nie było dla nich łatwe, również o pracę trzeba było walczyć.

Ksiądz Bosko dostrzegł to zjawisko. Zdał sobie sprawę, że setki chłopców, którzy znaleźli się z dala od swoich rodzin, są bez pasterza. Rozpoczyna działalność, staje się dla nich pasterzem i swoje życie oddaje wyłącznie im. Wówczas zakłada Salezjanów, których nazwa pochodzi od św. Franciszka Salezego - ulubionego świętego księdza Bosko.

Współcześni salezjanie starają się być wierni charyzmatowi swojego założyciela. Czynią to na wiele sposobów: prowadząc między innymi oratoria, szkoły wielu typów, internaty, ośrodki wychowawcze, duszpasterstwo młodzieży ulicy. Pracują w wielu krajach, również tam, gdzie chrześcijaństwo stanowi nikły procent wierzących. Posługują młodzieży nie tylko katolickiej, ale także prawosławnej, protestanckiej, muzułmańskiej i innych religii. W Polsce prowadzą oratoria, szkoły, ośrodki wychowawcze, parafie i inne dzieła. Są również tutaj w tym Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku posługując od ponad 88 lat.

WARUNKI ZOSTANIA SALEZJANINEM

Co jest wymagane?
- wiara
- umiłowanie Kościoła
- szczere intencje i motywacje
- miłość do ludzi młodych i pragnienie służenia w nich Chrystusowi
- zdrowie fizyczne i psychiczne
- bycie osobą stanu wolnego
- ukończenie 18 roku życia
- Przed przyjęciem do nowicjatu kandydat składa następujące dokumenty:
- podanie kierowane do dyrektora wspólnoty prenowicjatu
- życiorys
- świadectwo chrztu (z aktualną datą) i bierzmowania
- odpis aktu urodzenia
- świadectwo szkolne (ostatnie) lub dyplom ukończenia studiów
- świadectwo katechizacji
- karta zdrowia
- opinię proboszcza lub katechety
- trzy fotografie

Jak wygląda droga formacji dla salezjanina - kapłana?

- prenowicjat (od 1 do 30 lipca każdego roku)
- nowicjat (roczny) - zakończony pierwszymi ślubami (ubóstwa, posłuszeństwa i czystości)
- dwa lata postnowicjatu (połączone ze studium filozofii)
- dwa lata praktyki pastoralnej (asystencja w pracy młodzieżowej)
- cztery lata teologii ukończone magisterium z teologii

Jak wygląda droga formacji dla salezjanina - koadiutora (brata zakonnego)?

Salezjanin koadiutor (nie przyjmujący święceń kapłańskich)
- prenowicjat (od 1 do 30 lipca każdego roku)
- nowicjat (roczny) - zakończony pierwszymi ślubami (ubóstwa, posłuszeństwa i czystości)
- dwa lata postnowicjatu (połączone ze studium filozofii)
- dwa lata praktyki pastoralnej (asystencja w pracy młodzieżowej)
- przygotowanie specjalistyczne (np. dalsze studia w perspektywie dalszej pracy z młodzieżą)

Jak wygląda życie w seminarium?
Bardzo intensywnie, twórczo i ciekawie, zresztą sam zobacz: www.wsdts.lodz.pl
Lub pojedź i zobacz: 90-046 - Łódź, ul. Wodna 36; tel. (042)6746443
INFORMACJE w kancelarii parafialnej lub: różanystok@salezjanie.pl; www.rozanystok.pl

Salezjanie - Różanystok