Aktualności

Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Archidiecezji Białostockiej do Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej!

W sobotę 3 października 2020 r. przybyły do Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej Koła Żywego Różańca z Białegostoku i innych parafii Archidiecezji Białostockiej z doroczną pielgrzymką.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Następnie ks. proboszcz Adam Wtulich SDB wygłosił konferencję na temat życia i świadectwa wiary Czcigodnego Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Prelegent przypomniał miłość jego rodziców do Maryi. Przejawiała się ona w wielkiej czci ojca do Matki Bożej Częstochowskiej a matki do Ostrobramskiej. Ksiądz Adam przypomniał bezkompromisowość i odwagę prymasa w obronie Kościoła w latach stalinizmu i późniejszych realiach PRL. Fundamentem tej postawy była modlitwa różańcowa i całkowite zawierzenie Matce Bożej co streszczała wypowiedziana przez niego sentencja „Wszystko postawiłem na Maryję”. Wyrazem wiary Prymasa były też Jasnogórskie Śluby. Po konferencji odmówiona została radosna część różańca  przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Rozważania poszczególnych tajemnic poprowadziły siostry salezjanki z Różanegostoku.

Na zakończenie uroczystości była Msza św. koncelebrowana przez 11 kapłanów. Przewodniczył jej ks. Henryk Żukowski. Na wstępie ks. Adam Wtulich, proboszcz i kustosz sanktuarium powitał serdecznie wszystkich przybyłych. Msza św. z formularza o Matce Bożej Różańcowej sprawowana była w intencji kół różańcowych, pielgrzymów i ich rodzin. Homilię wygłosił ks. Adam. Jej tematem było znaczenie osoby Matki Bożej w porządku zbawienia rodzaju ludzkiego w aspekcie teologicznym i w perspektywie dziejowej. Na tym tle kaznodzieja ukazał znaczenie modlitwy różańcowej w wymiarze indywidualnym i społecznym. Nawiązując do I czytania z Księgi Hioba zaapelował zebranych o pełną ufność Bogu, Jego Opatrzności i miłosierdziu a nie różnym medialnym „prorokom” usiłującym straszyć ludzi wizjami przyszłości opartymi na własnej interpretacji Apokalipsy i różnych objawień. Na zakończenie słowa podziękowania za organizację uroczystości i gościnność skierował do różanostockich salezjanów ks. Henryk Żukowski. (Tadeusz Możejko)

I Czwartek Miesiąca ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus

W każdy I Czwartek Miesiąca grupa osób z Centrum Lokalnego Współpracowników Salezjańskich przy Parafii Ofiarowania NMP w Różanymstoku spotyka się o godz. 21.00 na Mszy św. a na następnie na całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych i do całej Rodziny Salezjańskiej.

We czwartek 1  października wypadło wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła. Tego wieczoru Msza św. w intencji o powołania misyjne została odprawiona przez ks. Adama Wtulicha przy ołtarzu Patronki Dnia w Różanostockiej Bazylice Ofiarowania NMP. Uczestniczyło w niej 10 osób. W kazaniu ks. Adam przypomniał życie i postać Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest patronką misji mimo tego, że nigdy nie opuściła murów klasztoru zakonu karmelitanek, do którego należała. Po Mszy św. nocne czuwanie miało miejsce w kaplicy adoracji w bazylice. (tm)

XX Dzień Papieski!

Ogłoszenia parafialne - XXVII Niedziela Zwykła (4.10.2020)

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę 4 października 2020 r. (czytaj...)

Rekolekcje kapłańskie w Różanymstoku

W dniach od 29 września do 1 października 2020 roku, w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej, odbyły się Rekolekcje Kapłanów z Dekanatu Lipsk nad Biebrzą z Diecezji Ełckiej. Kaznodzieją był ks. Cezary Ruzik SDB. W swoich homiliach podkreślał on znaczenie Słowa Bożego w życiu i posłudze kapłańskiej. Wcześniej, w dniach od 17 do 19 sierpnia 2020 roku, swoje rekolekcje przeżywali u Matki Bożej Różanostockiej Kapłani z Archidiecezji Białostockiej. Prowadził je również salezjanin ks. Cezary Ruzik ze wspólnoty w Różanymstoku. (tm)

Modlitwa za Seniorów w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej!

ZAPROSZENIE!

Serdecznie zapraszamy wszystkich SENIORÓW do wspólnej modlitwy

w intencji Seniorów

w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej,

w sobotę 10 października 2020 roku,

podczas Mszy Świętej o godzinie 10.00!

Wspólna modlitwa odbędzie się w ramach Pielgrzymki Seniorów do Matki Bożej Różanostockiej!

Serdecznie zapraszamy!

Październik Miesiącem Różańca!

Nabożeństwo różańcowe w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej!

Od poniedziałku do soboty - godz. 16.30

Niedziela - godz. 15.30


Zachęcamy również do modlittwy indywidualnej i rodzinnej!

Polecajmy Matce Najświętszej wszystkie intecje naszych serc!

Obłóczyny ministrantów

W niedzielę 27 września 2020 r., podczas Mszy św. o godzinie 10.30 przy ołtarzu Matki Bożej Różanostockiej, odbyły się obłóczyny nowych 6 ministrantów. Liturgii przewodniczył ks. Paweł Rudnicki, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza i katecheta. Podczas homilii podkreślił znaczenie służby ministranta i płynące z tego zobowiązania do etycznego postępowania w kościele, w szkole i środowisku. Przywołał przykłady z życia św. Dominika Savio, patrona LSO. Obrzęd obłóczyn miał miejsce po kazaniu, następnie nowi ministranci złożyli przyrzeczenia ministranckie. Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz wręczył nowym ministrantom okolicznościowe upominki w postaci książek i płyt CD o św.. Janie Bosko. Niedzielną uroczystość poprzedził roczny okres przygotowania prowadzony przez ks. Pawła. (tm)

Rekolekcje zakonne Salezjanów

W dniach 21 – 26 września  2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej odbyły się doroczne salezjańskie rekolekcje zakonne. Wzięło w nich udział 40 Salezjanów ze wszystkich inspektorii w Polsce. Kaznodzieją był ks. Jacek Zdzieborski, dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. W poniedziałek, 21 września 2020 roku, o 17.00 Mszy św. na rozpoczęcie rekolekcji przewodniczył ks. dr Piotr Sosnowski, wikariusz Inspektora. On też wygłosił kazanie. W następnych dniach Msze św. odbywały się w południe w bazylice Ofiarowania NMP. Pozostałe punkty porządku rekolekcji realizowane były w kaplicy w budynku dawnego klasztoru dominikańskiego. W sobotę, 26 września, na zakończenie rekolekcji Salezjanie odnowili śluby zakonne. (tm)

Ogłoszenia parafialne - XXVI Niedziela Zwykła (27.09.2020)

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę 27 września 2020 r. (czytaj...)

Koronka na ulicach miast!

Poniedziałek, 28 września 2020 roku, godz. 15.00!

Różanystok, przy kamiennej bramie!

Modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia!

Zapraszamy!

Pielgrzymka Nauczycieli i Pracowników Oświaty

 We wtorkowy wieczór 22 września 2020 roku, przybyła z Dąbrowy Białostockiej do Matki Bożej Różanostockiej doroczna Piesza Pielgrzymka Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Grupę przyprowadził ks. Rafał Jatel, wikariusz i katecheta. Składała się ona z osób czynnych zawodowo i emerytowanych, byli też przedstawiciele szkoły w Nowym Dworze. Wszystkich przed wejściem do bazyliki przywitał ks. Paweł Rudnicki. Schola nauczycieli poprowadziła rozważania tajemnic bolesnych różańca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem oraz piękną oprawę muzyczną całej uroczystości. Mszy św. koncelebrowanej przez 6 kapłanów przewodniczył ks. Paweł. On też wygłosił homilię. Rozwijając myśl zawartą w Ewangelii według Św. Łukasza (Łk 8, 19-21) podkreślił jak ważne dla skuteczności pracy nauczyciela i wychowawcy jest słuchanie Słowa Bożego i wypełnianie go. Zachęcił pedagogów do oparcia swojej pracy i życia na Ewangelii. ( tm )

Ogłoszenia parafialne - XXV Niedziela Zwykła (20.09.2020)

Ogłoszenia na niedzielę 20 września 2020 roku (czytaj dalej...)

Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Archidiecezji Białostockiej do Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej!

Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Matki Bożej Różanostockiej!

Sobota, 3 października 2020 roku!

Program spotkania:

10.00 - Powitanie i Godzinki ku czi Niepokalanego Poczęcia NMP

10.30 - Konferencja: "Wszystko postwiłem na Maryję"-Maryjne drogi Prymasa Tysiąclecia!

11.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa z aktem zawierzenia

12.00 - Eucharystia

Serdecznie zapraszamy!

Niedziela z bratem Kalikstem Kłoczko

 

W niedzielę, 13 września 2020 roku,  Słowo Boże głosił w Sanktuarium MB Różanostockiej o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, kapucyn. Gość przybył do Różanegostoku z Lublina  Wyjaśniał sens Ewangelii o przebaczeniu Boga uwarunkowanym przebaczeniem drugiemu człowiekowi (Mt 18, 21-35) i w tym kontekście przedstawiał osobę, epizody z życia i posługę br. Kaliksta Mariana Kłoczko pochodzącego z Kolonii Brzozowo. Zaprezentował go jako osobę niezwykłą, świętego z sąsiedztwa, współbrata, z którym przeżył w jednym klasztorze 20 lat. Brat Kalikst zmarł w 2013 roku w opinii świętości. Gdy był dzieckiem ciężko zachorował na dur brzuszny i matka przyniosła go do kościoła i ofiarowała Różanostockiej Wspomożycielce. Chory wyzdrowiał a w życiu dorosłym i w realizacji powołania zakonnego był całkowicie oddany Matce Bożej i św. Józefowi. Miało to realny wpływ na wykonywaną przez niego pracę stolarza. Zadziwiał bowiem wielu inżynierów stosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Zakon kapucynów rozpoczął starania o otwarcie jego procesu beatyfikacyjnego. Drugą osobą, którą przedstawił kaznodzieja był Jacek Krawczyk zmarły w opinii świętości w wieku 25 lat. W kruchcie kościoła można było nabyć książki „Pod sufitem nieba” o br. Kalikście i „Człowiek na maksa” o Jacku Krawczyku autorstwa o Andrzeja. (tm)

Strony