Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Piesza Pielgrzymka Różanostocka http://www.rozanostocka.net

XXVII Piesza Pielgrzymka Różanostocka

HASŁO: Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 13,34)

CEL: Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej

TRASA: Białystok - Czarna Białostocka - Majewo - Różanystok (+ promieniste gałęzie pielgrzymki)

TERMIN: 22-24 czerwca 2007

DYSTANS: 70 km

TRASA PIELGRZYMKI
W piątek, w tygodniu zakończenia roku szkolnego, pątnicy z parafii białostockich gromadzą się w Katedrze, aby uroczystą Eucharystią o godz. 11:30, rozpocząć pielgrzymi szlak. Trasa o długości ok. 70 km pokonywana jest w ciągu trzech dni. W pierwszym dniu (22 km) pielgrzymi nocują w par. pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej. W sobotę pielgrzymka dociera do par. pw. MB Częstochowskiej w Majewie, gdzie o godz. 20:00 na placu przykościelnym sprawowana jest uroczysta Eucharystia kończona Apelem Jasnogórskim. W tym dniu pątnicy pokonują etap długości ok. 28 km. Pielgrzymka kończy się w niedzielę uroczystą Eucharystią sprawowaną o godz. 18:00 po której ma miejsce ewangelizacyjny koncert chrześcijańskiego zespołu.
Do grup białostockich dołączają liczne grupy z całej Archidiecezji. Wszystkie napotykane na trasie parafie zasilają będących już na szlaku pielgrzymów (Wasilków, Święta Woda, Czarna Białostocka, Rozedranka Stara, Majewo).
Najwcześniej, bo już w czwartek pielgrzymkę rozpoczynają pątnicy z Michałowa i Zabłudowa, którzy na drugi dzień zabierają ze sobą pątników z użyczającej noclegu parafii w Supraślu, by wieczorem w Świetej Wodzie spotkać się z główną kolumną pielgrzymki.
Z gałęzi bocznych do kolumny pielgrzymki już w pierwszym dniu dołączają pątnicy z Dobrzyniewa, Choroszczy i Pogorzałk.
Potężną boczną gałąź pielgrzymki stanowią grupy z północno-zachodniej części Archidiecezji. Dla pątników z tych grup pielgrzymka również rozpoczyna się w piątek. Najwcześniej na szlaku pojawiają się pielgrzymi z Trzciannego, do których dołącza grupa z Goniądza, pątnicy z Downar i Jaświł i dwie grupy z obu parafii w Mońkach. Spoczynku po całym dniu marszu udostępnia parafia w Dolistowie. Na drugi dzień pielgrzymi docierają do Czerwonki zabierając po drodze grupę z Suchowoli i Zwierzyńca Wielkiego (do Suchowoli grupa dojeżdża autokarem). Po noclegu w Czerwonce, jako niezwykle pokaźna boczna gałąź spotyka się z główną kolumną pielgrzymki w Suchodolinie, na ostatnim odpoczynku przed Sanktuarium MB Różanostockiej.
Podczas gdy w Białostockiej Katedrze sprawowana jest Eucharystia rozpoczynająca Pieszą Pielgrzymkę Różanostocką w stronę Sanktuarium zaczyna pielgrzymować grupa z parafii w Krynkach i w Szudziałowie. W sobotę pielgrzymi łączą się z najliczniejszymi (spośród całej pielgrzymki) grupami z parafii w Sokółce, by w Kładziewie włączyć się do głównej kolumny.
Również w piątek wyrusza grupa z Krypna po drodze zabierając pielgrzymów z Knyszyna. Wieczorem pątnicy docierają do Korycina, gdzie łączą się z grupami parafii w Jasionówce i Kalinówce. Na drugi dzień zasileni pielgrzymami z Korycina docierają do Majewa spotykając się z nabierającą rozmiarów główną kolumną.
Najdłuższy dzienny etap (35 km) pokonuje grupa z Janowa idąca jeden dzień. W niedzielę z rana dochodzi ona do Majewa, by wspólnie z innymi podążać do celu pielgrzymki – Różanegostoku.
Pielgrzymowanie w niedzielę również rozpoczynają pątnicy z parafii w Zwierzyńcu Wielkim, Grodzisku, Nowym Dworze i Zalesiu, także z innych położonych w pobliżu Różanegostoku parafii.
Na uwagę zasługują grupy, które mają najbliżej Sanktuarium MB Różanostockiej: z Dąbrowy Białostockiej i z samego Różanegostoku (grupa Salezjańska). Pielgrzymi z tych grup autokarami udają się do Białegostoku, by od początku pielgrzymki podążać z główną kolumną.
Pątnicy z białostockich parafii stanowią 40% pielgrzymki. 60% pątników zasila pielgrzymkę poprzez boczne gałęzie z całej Archidiecezji:
• Michałowo, Zabłudów, Supraśl – (zaczynają, gdy inni jeszcze planują) 4 dni marszu;
• Goniądz, Trzcianne, Mońki, Downary, Suchowola, Zwierzyniec Wielki – (najliczniejsza gałąź boczna) 3 dni marszu;
• Krypno, Knyszyn, Korycin – 3 dni marszu;
• Krynki, Szudziałowo, Sokółka – (najliczniejsze grupy) 3 dni marszu;
• Janów- (najdłuższy etap dzienny: 35 km) 1 dzień marszu;
• Choroszcz, Dobrzyniewo, Pogorzałki – (już w Świętej Wodzie są razem z grupami białostockimi) 3 dni marszu;
• Rożanystok (grupa Salezjańska) i sąsiednia Dąbrowa Białostocka) – (choć mają najbliżej, rozpoczynają pielgrzymkę w Białymstoku) 3 dni marszu;
• Nowy Dwór – 1 dzień marszu;
• Zalesie – 1 dzień marszu;
Pielgrzymka jest wyłącznie aktem religijno-pokutnym. W Pieszej Pielgrzymce Różanostockiej może uczestniczyć każdy, kto:
• akceptuje i przeżywa jej religijny charakter (Msza św., nabożeństwa, konferencje, wspólne modlitwy i śpiewy)
• pragnie pogłębić swoją chrześcijańską formację i szczerym sercem poszukuje Boga
• zachowuje polecenia Kierownika Pielgrzymki, Księży Przewodników i Służb Pielgrzymkowych
• nie będzie palił tytoniu i pił alkoholu
• nie będzie biernym uczestnikiem ani przyczyną jakichkolwiek konfliktów
• nie będzie korzystać ze wspólnych noclegów mężczyzn i kobiet w jednym namiocie
• przestrzega zakazu kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych
• tworzy atmosferę życzliwości, wzajemnej troski i pogody ducha, zwraca się do pielgrzymów: „bracie”, „siostro”
• okazuje wielką życzliwość i wdzięczność dla wszystkich ludzi napotykanych na trasie
• idzie w swojej grupie i nie wyprzedza kolumny
• zachowuje porządek, czystość i bezpieczeństwo oraz ciszę nocną po godzinie 22:00
• przestrzega zakazu noszenia ekstrawaganckich strojów (krótkich spodenek i spódnic oraz koszulek na ramiączkach)
• zawsze przy sobie nosi „Kartę Pielgrzyma” i znaczek (na widocznym miejscu)

Za nieprzestrzeganie tych zasad, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:
• upomnienie, z odnotowaniem zdarzenia
• usunięcie z pielgrzymki, z podaniem imienia i nazwiska pielgrzyma do wiadomości pozostałych uczestników pielgrzymki oraz poinformowanie rodziny, szkoły i rodzinnej parafii o zaistniałym fakcie

Uwaga: Pielgrzymka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak ubezpieczenia uczestnika pielgrzymki.

Salezjanie - Różanystok