Koronka na ulicach miast!

Poniedziałek, 28 września 2020 roku, godz. 15.00!

Różanystok, przy kamiennej bramie!

Modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia!

Zapraszamy!