Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Archidiecezji Białostockiej do Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej!

W sobotę 3 października 2020 r. przybyły do Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej Koła Żywego Różańca z Białegostoku i innych parafii Archidiecezji Białostockiej z doroczną pielgrzymką.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Następnie ks. proboszcz Adam Wtulich SDB wygłosił konferencję na temat życia i świadectwa wiary Czcigodnego Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Prelegent przypomniał miłość jego rodziców do Maryi. Przejawiała się ona w wielkiej czci ojca do Matki Bożej Częstochowskiej a matki do Ostrobramskiej. Ksiądz Adam przypomniał bezkompromisowość i odwagę prymasa w obronie Kościoła w latach stalinizmu i późniejszych realiach PRL. Fundamentem tej postawy była modlitwa różańcowa i całkowite zawierzenie Matce Bożej co streszczała wypowiedziana przez niego sentencja „Wszystko postawiłem na Maryję”. Wyrazem wiary Prymasa były też Jasnogórskie Śluby. Po konferencji odmówiona została radosna część różańca  przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Rozważania poszczególnych tajemnic poprowadziły siostry salezjanki z Różanegostoku.

Na zakończenie uroczystości była Msza św. koncelebrowana przez 11 kapłanów. Przewodniczył jej ks. Henryk Żukowski. Na wstępie ks. Adam Wtulich, proboszcz i kustosz sanktuarium powitał serdecznie wszystkich przybyłych. Msza św. z formularza o Matce Bożej Różańcowej sprawowana była w intencji kół różańcowych, pielgrzymów i ich rodzin. Homilię wygłosił ks. Adam. Jej tematem było znaczenie osoby Matki Bożej w porządku zbawienia rodzaju ludzkiego w aspekcie teologicznym i w perspektywie dziejowej. Na tym tle kaznodzieja ukazał znaczenie modlitwy różańcowej w wymiarze indywidualnym i społecznym. Nawiązując do I czytania z Księgi Hioba zaapelował zebranych o pełną ufność Bogu, Jego Opatrzności i miłosierdziu a nie różnym medialnym „prorokom” usiłującym straszyć ludzi wizjami przyszłości opartymi na własnej interpretacji Apokalipsy i różnych objawień. Na zakończenie słowa podziękowania za organizację uroczystości i gościnność skierował do różanostockich salezjanów ks. Henryk Żukowski. (Tadeusz Możejko)