Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego (16.10.2020r.)

ZARZĄDZENIE Arcybiskupa Metropolity Białostockiego z dnia 16 października 2020 roku, dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa.