Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Święcenia kapłańskie Salezjanów w Różanymstoku!

 

W przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w sobotę 22 maja, podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00, trzej diakoni: Adrian Arkita, Łukasz Dumiński i Damian Mackiewicz przyjęli święcenia kapłańskie. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez 50 kapłanów przewodniczył JE ks. Abp Tadeusz Wojda SAC Metropolita Gdański, w latach 2017 – 2021 Metropolita Białostocki. Było to radosne wydarzenie w Rodzinie Salezjańskiej. (czytaj dalej...)

Na początku Mszy św. Księdza Arcybiskupa, kapłanów, oraz wszystkich zgromadzonych w bazylice serdecznie powitał ks. Adam Wtulich, proboszcz i kustosz sanktuarium. Wyraził radość z historycznego faktu święceń i przypomniał, że w 1983 r. Sanktuarium Różanostockie przeżywało takie wydarzenie oraz poprosił dostojnego gościa o przewodniczenie liturgii. W homilii przewodniczący Eucharystii nawiązując do Ewangelii św. Jana o  Jezusie Dobrym Pasterzu przedstawił wielkość, znaczenie i godność Jego kapłaństwa. Omówił aspekty posługi prezbiterów jako szafarzy sakramentów i głosicieli Słowa Bożego. Zachęcił diakonów do optymizmu w realizacji swego powołania i radosnej służby Jezusowi i Jego Kościołowi, mimo wyzwań obecnych czasów.

Po Liturgii Słowa nastąpiły obrzędy święceń. Na początku wybrani na prezbiterów przyrzekli cześć i posłuszeństwo biskupowi diecezjalnemu i przełożonym zakonnym, następnie położyli się krzyżem w geście uniżenia i modlitwy podczas śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych śpiewanej przez Siostrę Patrycję, rodzoną siostrę diakona Damiana. Następnie Szafarz Święceń nałożył na wybranych ręce, a po nim uczynili to również pozostali prezbiterzy. Potem konsekrator wygłosił modlitwę święceń. Kolejnym obrzędem było nałożenie neoprezbiterom stuł  i ornatów w sposób im właściwy. Dokonali tego ks. Jerzy Gabrych z Suwałk, ks. Jacek Zdzieborski z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie oraz ks. Henryk Chibowski z Woźniakowa.   Zwieńczeniem obrzędów było namaszczenie nowo wyświęconym dłoni krzyżmem świętym, wręczenie darów do Eucharystii, czyli chleba i wina z komentarzem: „Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”. Potem Arcybiskup oraz kapłani  będący w prezbiterium przekazali nowo wyświęconym pocałunek pokoju. Dalsze obrzędy liturgii Mszy św. były kontynuowane już z udziałem neoprezbiterów przy ołtarzu. Po komunii ks. Arcybiskup oraz neoprezbiterzy złożyli hołd Matce Bożej Różnostockiej.

Obrzędy zakończenia były czasem na podziękowania. Inspektor ks. Tadeusz Jarecki podziękował Księdzu Arcybiskupowi za lata posługi w Archidiecezji Białostockiej i dobrą współpracę z salezjanami. Zapewnił o modlitewnej pamięci w intencji jego nowej posługi i wyraził nadzieję na spotkania w Różanymstoku. Następnie podarował pięknie oprawioną reprodukcję obrazu Matki Bożej Różanostockiej. Neoprezbiterzy złożyli podziękowania konsekratorowi, ks. inspektorowi, jego wikariuszowi ks. Piotrowi Sosnowskiemu, salezjanom gospodarzom uroczystości, współbraciom mającym udział w rozwoju ich powołania kapłańskiego i zakonnego, rodzicom, a także wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej organizacji i uświetnienia przebiegu uroczystości. Oprawę muzyczną uroczystości tworzyły orkiestra i chór Różanostockiej Bazyliki, kierowane przez p. Reginę Sulik. Na organach grał ks. Dariusz Skowron SDB z Lutomiersk i p. Ryszard Borys.

W 1983 roku w Sanktuarium Różanostockim ks. bp. Edward Ozorowski udzielił święceń kapłańskich salezjanom z Inspektorii Warszawskiej. Podobne wydarzenie miało miejsce w Różanymstoku w 1996 roku kiedy to, ks. bp Edward Ozorowski udzielił święceń diakonatu klerykom z AWSD w Białymstoku. (Tadeusz Możejko SSW )