Proboszczowie Różanostoccy (od 1919 roku)

Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Różanymstoku została erygowana w 1811 roku. Pierwszymi proboszczami i duszpasterzami parafii byli Dominikanie. Na mocy dekretu carskiego z 1866 roku, kościół w Różanymstoku został oddany duchownym prawosławnym i utworzono tu parafię prawosławną. Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku, kościół i parafia powróciła do katolików.  Pierwszym proboszczem w wolnej Polsce został ks. Witold Sarosiek, ówczesny wikariusz parafii rzymskikatolickiej p.w. św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej. Od listopada 1919 roku duszpasterzami parafii różanostockiej są Salezjanie Księdza Bosko.

ks. Witold Sarosiek (1918-1919)
ks. Walenty Kozak (1919-1921)
ks. Walenty Wieczorek (1922-1930)
ks. Walenty Żydek (1930-1934)
ks. Franciszek Cofałka (1934-1938)
ks. Teodor Cichos (1938-1945)
ks. Józef Gorczaty (1945-1947)
ks. Stanisław Chomiuk (1947-1952)
ks. Edward Bańdo (1952-1956)
ks. Kazimierz Głąb (1956-1966)
ks. Stanisław Halagiera (1966-1969)
ks. Władysław Szulejko (1969-1976)
ks. Tadeusz Kujawa (1976-1982)
ks. Antoni Rafałko (1982-1988)
ks. Marian Żuk (1988-1994)
ks. Lucjan Dąbrowski (1994-2000)
ks. Sławomir Goworek (2000-2009)
ks. Stanisław Kutwiński (2009-2012)