Pielgrzymki, które odwidziły Różanystok

20.03.2010 r. - Stowarzyszenie Klub "Amazonek"

Suwałki

06.04.2010 r. - Alumni AWSD Archidiecezji Waszawsko-Praskiej

Warszawa

11.04.2010 r. - Pielgrzymka dorosłych

Archidiecezja Krakowska

17.04.2010 r. - Pielgrzymka dorosłych

Lidzbark Warmiński

17.04.2010 r. - Pielgrzymka dorosłych

Kobyłka k. Warszawy

19.04.2010 r. - Pielgrzymka dorosłych

Opole

18.04.2010 r. - Pielgrzymka dorosłych

Warszawa

22.04.2010 r. - Pielgrzymka dorosłych

Bielsk Podlaski

23/24.03.2010 r. - Pielgrzymka dorosłych

Olsztyn - Parafia salezjańska

Strony