Pielgrzymki, które odwidziły Różanystok

22.04.2016 - Pielgrzymka

Jasionówka

22.04.2016 - Pielgrzymka

Jasionówka

22.04.2016 - Pielgrzymka

Szczecin

22.04.2016 - Pielgrzymka

22.04.2016 - Pielgrzymka

Jawor

22.04.2016 - Pielgrzymka

21.04.2016 - Pielgrzymka

Słupsk

17.04.2016 - Pielgrzymka

16.04.2016 - Pielgrzymka

Tereszpola, Pruszkowa - Diecezja zamojsko-lubaczowska

16.04.2016 - Pielgrzymka

Strony

Pielgrzymki

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka