Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Aktualności

Wieczór Uwielbienia - 31 maja 2021 r.

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę 18 kwietnia 2021 roku!

 1. Przeżywamy III Niedzielę Wielkanocną. Serdecznie witamy wszystkich Parafian i Pielgrzymów nawiedzających Różanostockie Sanktuarium.

XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Błogosławionych Świąt!

Błogosławionych i Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

Parafianom i Przyjaciołom Różanostockiego Sanktuarium,

życzą;

Salezjanie z Różanegostoku!

Triduum Paschalne i Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego!

Triduum Paschalne i Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku!

Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021 r.

18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej

Adoracja Najświętszego Sakramentu w tak zwanej ciemnicy przez całą noc

Wielki Piątek, 2 kwietnia 2021 r.

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.30

Spowiedź od godz. 9.00 do godz. 16.00

17.30 - Droga Krzyżowa

18.00 - Liturgia Męki Pańskiej

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do godziny 22.00

Wielka Sobota, 3 kwietnia 2021 r.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godz. 8.00 do 19.00

Poświęcenie pokarmów od godz. 9.00 do 14.00 co pół godziny - przy ołtarzu polowym na zewnątrz bazyliki

Spowiedź od godz. 9.00 do 16.00

19.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 4 kwietnia 2021 r.

6.00 - Msza Święta Rezurekcyjna - przy ołtarzu polowym na zewnątrz bazyliki

9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Msza Święta w bazylice

Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwietnia 2021 r.

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Msza Święta w bazylice

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Palmową 28 marca 2021 roku!

1. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy uroczystości Wielkiego Tygodnia.

Róża dla Świętego Józefa

20 marca 2021 roku, przy Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej powstało nowe duchowe dzieło: Róża Świętego Józefa. To Koło Żywego Różańca, które zgromadziło dwadzieścia kobiet,  które pragną modlić się za swoich mężów ofiarując każdego dnia dziesiątek różańca. Patronem wspólnoty różańcowej został Święty Józef. Podczas nabożeństwa ku Jego czci członkinie nowego kółka różańcowego wypowiedziały słowa zawierzenia Jezusowi, powierzając Bogu, Maryi i Świętemu Józefowie swoich mężów, rodziny a także nowe dzieło modlitwy, które stało się od tego momentu rzeczywistością. To piękny dar na Rok Świętego Józefa i Rok Świętej Rodziny!

Małe Misterium w Różanostockim Sanktuarium.

W piątek 19 marca 2021 roku, w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej, przeżywaliśmy niezwykłe nabożeństwo Drogi Krzyżowej, przygotowane w formie inscenizacji pasyjnej przez dzieci i młodzież z Oratorium św. Dominika Savio w Różanymstoku! Młodzi artyści wcielili się w historyczne postaci, które spotykamy na Drodze Krzyżowej Jezusa i odegrali wszystkie czternaście stacji, rozpoczynając od sądu przed namiestnikiem rzymskim aż po scenę złożenia do grobu.

Nad całością przygotowania od samego początku czuwały Siostry Salezjanki, na czele z s. Teresą. W przygotowanie Misterium zaangażowali się również animatorzy Oratorium, Schola z Różanegostoku, a także rodzice. To niezwykłe Misterium Męki Pańskiej bez wątpienia na długo pozostanie w sercu i pamięci wszystkich, którzy w nim uczestniczyli, zarówno młodych aktorów jak i modlących się w kościele.

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę 21 marca 2021 roku!

1. Przeżywamy dziś V Niedzielę Wielkiego Postu. Serdecznie witamy wszystkich Parafian i Pielgrzymów nawiedzających Różanostockie Sanktuarium.

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę 14 marca 2021 roku!

1. W dzisiejszą IV Niedzielę Wielkiego Postu kończymy w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne. Dziękujemy księdzu Wojciechowi Kułakowi za poprowadzenie nas przez te rekolekcyjne dni, za Słowo Boże i wspólną modlitwę.

Rekolekcje Wielkopostne!

 Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej w dniach od 12 do 14 marca 2021 roku!

Piątek, 12 marca 2021 r.

7.30, 9.00, 17.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną

16.30  - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

Sobota, 13 marca 2021 r.

7.30, 9.00, 17.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną

10.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci Szkół Podstawowych

16.30  - Nabożeństwo ku czci św. Józefa

Niedziela, 14 marca 2021 r.

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną

Gorzkie Żale - po Mszy Świętej o godz. 9.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - 15.30

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę 7 marca 2021 roku!

 1. Przeżywamy III Niedzielę Wielkiego Postu. Serdecznie witamy wszystkich Parafian i Pielgrzymów nawiedzających Różanostockie Sanktuarium.

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę 28 lutego 2021 roku!

1. Przeżywamy dziś II Niedzielę Wielkiego Postu. Dziś Kościół zaprasza nas do modlitwy i wsparcia Misji i Misjonarzy.

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę 21 lutego 2021 roku!

 1. Przeżywamy dziś I Niedzielę Wielkiego Postu. W tym szczególnym czasie zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w piątek o godzinie 16.30. Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9.00, także o godzinie 15.30 z kazaniem pasyjnym.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2021

 „Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)
Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości

 Drodzy bracia i siostry, zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.

Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.

Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.

Strony