Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Obraz Matki Bożej Różanostockiej

Łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Różanostockiej, znajdujący się obecnie w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku, został namalowany w 1928 roku przez Jana Sawczyka w Zakładzie "Św. Wojciech" w Warszawie, którego właścicielem był Włodzimierz Tur. Obraz został namalowany w miejsce pierwszego obrazu Matki Bożej Różanostockiej, który był w Rózanymstoku od 1652 roku, natomiast w 1915 roku został wywieziony w głąb Rosji i nie powrócił już na swoje miejsce.

Po namalowaniu nowego wizerunku Matki Bożej Różanostockiej w 1928 roku, obraz został przesłany do Rzymu, gdzie poświęcił go papież Pius XI. Dnia 8 września 1929 roku, arcybiskup wileński Romuald Jałbrzykowski wprowadził obraz do kościoła w Różanymstoku, po czym został umieszczony na ołtarzu przy bocznym filarze świątyni, gdzie znajduje się do dziś.

Dnia 8 wrzesnia 1959 roku, po trzystu latach od pierwszych cudownych wydarzeń w Różanymstoku za wstawiennictwem Matki Bożej i po trzydziestu latach od wprowadzenia do świątyni nowego obrazu Matki Bożej Różanostockiej, na obraz została nałożona srebrna szata. Szata była wotum wdzięczności parafian i pielgrzymów za opiekę Matki Bożej nad wiernym ludem. Szatę poświęcił arcybiskup poznański Antoni Baraniak SDB.

20 września 1978 roku, papiez Jan Paweł I, udzielił zezwolenia na koronację koronami papieskimi wizerunku Matki Bożej Różanostockiej. Koronacja odbyła się 28 czerwca 1981 roku za pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Obraz koronował Kardynał Franciszek Macharski, wraz z biskupem białostockim Edwardem Kisielem, przy licznym udziale biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

Matka Boża Różanostocka
Matka Boża Różanostocka