Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Fotogalerie

Świąteczny Różanystok

Różanostocka Bazylika na Boże Narodzenie 2020 roku!

Podziemia Bazyliki w Różanymstoku

Krypta Eufrozyny i Szczęsnego Tyszkiewiczów

W podziemiach Bazyliki Ofiarowania NMP w Różanymstoku, znajdujących się pod ołtarzem głównym kościoła, mieściła się krypta, czyli miejsce pochówku. Tu znajdowały się doczesne szczątki fundatorów kościoła i klasztoru różanostockiego Eufrozyny i Szczęsnego Tyszkiewiczow, także groby Ojców Dominikanów. Dziś w podziemiach bazyliki znajduje się muzeum historyczne i miejsce pamięci Tyszkiewiczów.

Obraz Matki Bożej Różanostockiej

Matka Boża Różanostocka

Łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Różanostockiej, znajdujący się obecnie w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku, został namalowany w 1928 roku przez Jana Sawczyka w Zakładzie "Św. Wojciech" w Warszawie, którego właścicielem był Włodzimierz Tur. Obraz został namalowany w miejsce pierwszego obrazu Matki Bożej Różanostockiej, który był w Rózanymstoku od 1652 roku, natomiast w 1915 roku został wywieziony w głąb Rosji i nie powrócił już na swoje miejsce.

Proboszczowie Różanostoccy (od 1919 roku)

ks. Witold Sarosiek (1918-1919)

Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Różanymstoku została erygowana w 1811 roku. Pierwszymi proboszczami i duszpasterzami parafii byli Dominikanie. Na mocy dekretu carskiego z 1866 roku, kościół w Różanymstoku został oddany duchownym prawosławnym i utworzono tu parafię prawosławną. Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku, kościół i parafia powróciła do katolików.  Pierwszym proboszczem w wolnej Polsce został ks. Witold Sarosiek, ówczesny wikariusz parafii rzymskikatolickiej p.w. św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej.

Koronacja Obrazu

28 czerwca 1981 r.

Uroczystościom koronacyjnym przwodniczył ks. kard. Franciszek Macharski z Krakowa, a współkoronatorami byli: ks. bp Edward Kisiel z Białegostoku, przy współudziale przedstawicieli Episkopatu Polski, licznie zebranego duchowieństwa i około 250.000 wiernych.

Bazylika

Bazylika Ofiarowania NMP w Różanymstoku

Budowę kościoła pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, rozpoczął w 1759 roku przeor dominikanów o. Remigiusz Zahorowski. Wznosił go na wzór kościoła jezuickiego w Grodnie, zwanego później Farą. Kościół wybudowano w stylu barokowym, natomiast wystrój wnętrza i ołtarze - maja ornamenty dekoracyjne rokokowe.

Konsekracja świątyni odbyła się w roku 1785.

Kaplica

Kaplica Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

Kaplica Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, o wymiarach 18 na 36 metrów, zbudowana została w latach 1907 - 1915, w okresie gdy Różanystok był we władaniu przybyłych z Rosji mniszek prawosławnych. W 1920 r. Salezjanie przystosowali kaplicę do potrzeb prowadzonych przez siebie szkół. Był to początek kaplicy szkolnej. W czasie II Wojny Światowej Niemcy założyli tu magazyn zboża. Po wojnie Salezjanie przywrócili jej pierwotną funkcję, czyli kaplicę szkolną. Po zabraniu Salezjanom w 1954 roku szkoły przez władze PRL, kaplicę przeznaczono na magazyn.