Pielgrzymki, które odwidziły Różanystok

23.04.2016 - Pielgrzymka

Glinianka

23.04.2016 - Pielgrzymka

Gawrych Ruda

23.04.2016 - Pielgrzymka

Wołomin

23.04.2016 - Pielgrzymka

Iwie, Białoruś

23.04.2016 - Pielgrzymka

Wilno, Litwa

22.04.2016 - Pielgrzymka

Czatachowa

22.04.2016 - Pielgrzymka

Jasionówka

22.04.2016 - Pielgrzymka

Jasionówka

22.04.2016 - Pielgrzymka

Szczecin

22.04.2016 - Pielgrzymka

Strony