Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Listy papieży Jana Pawła I i Jana Pawła II

Breve Papieża Jana Pawła I zezwalające na koronację Obrazu Matki Bożej Różanostockiej

(tekst polski)

Jan Paweł I
na wieczną rzeczy pamiątkę

O czci, jaką cieszy się obraz Najświętszej Maryi Panny, znajdujący sie w starodawnym parafialnym kościele w Różanymstoku na terenie archidiecezji wileńskiej, poucza nas historia tego regionu. Wynika z niej, że obraz ten jest nie tylko czczony i szanowany w szczególny sposób nieprzerwanie od roku 1658, ale też sama Matka Boża ma zwyczaj okazywać w licznych łaskach Matczyną dobroć zarówno mieszkańcom tej parafii, jak i innym, którzy przychodzą błagać o pomoc Bożą. Ponieważ zaś Czcigodny Brat Edward Kisiel, Administrator Apostolski Archidiecezji Wileńskiej w Białymstoku, prosił, aby wolno mu było w naszym imieniu i z naszego upoważnienia włożyć na wspomniany przez nas święty obraz kosztowną koronę, aby w ten sposób podziękować Matce Bożej za wielkie i liczne kaski przez Boga udzielone wiernym w ciągu wieków za Jej wstawiennictwem, a także w celu powiększenia i rozszerzenia starodawnego kultu tejże Matki Bożej w tym kościele i na terenie archidiecezji - My, po zasięgnięciu opinii Świętej Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego, przychylamy sie do tej prośby i na mocy niniejszego pisma pozwalamy wymienionemu Czcigodnemu Bratu Naszemu, aby w Naszym Imieniu i z Naszego upoważnienia włożyć kosztowną koronę na słynący łaskami obraz Najświętszej Maryi Panny, znajdujący się w kościele parafialnym w Różanymstoku, z zachowaniem odpowiednich przepisów liturgicznych. My natomiast spodziewamy się, że ta niezwykła ceremonia przyczyni się jak najbardziej do powiększenia czci tej tak wielkiej Dziewicy i Matki w parafiach i u wiernych Kościoła Wileńskiego.

Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie u Świętego Piotra, pod pieczęcią Rybaka, dnia 20 września roku Pańskiego 1978, pierwszego naszego Pontyfikatu.

+ Jan Kard. Villot, Sekretarz Stanu

 

Breve Apostolskie nadające kościołowi parafialnemu w Różanymstoku tytuł Bazyliki Mniejszej

(tekst polski)

Jan Paweł II, Papież
na wieczną rzeczy pamiątkę

Święta owa budowla, dedykowana Najświętszej Maryi Pannie, istniejąca na terenie Polski w miejscowości zwanej Różanystok, słusznie cieszy sie sławą ze względu na architekturę, a zwłaszcza ze względu na kult religijny. Mając to na uwadze, Czcigodny Brat Edward Kisiel, biskup tytularny Zimaty i Administrator Apostolski Archidiecezji Wileńskiej w Białymstoku, uznał, że należy prosić Stolicę Apostolską o podniesienie tej świątyni do stopnia i godności Bazyliki Mniejszej, mając to przeświadczenie, że stąd wyniknie pożytek dla ludu chrześcijańskiego.

Chętnym sercem przyjmując tę prośbę, My, na podstawie opinii Kongregacji Kultu Bożego i pełnią naszej wiary apostolskiej, mocą tego Pisma postanowiliśmy wymienioną świątynię, poświęconą Bogu ku czci Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Różanymstoku podnieść do tytułu i godności Bazyliki Mniejszej, nadając prawa i przywileje, które zgodnie ze zwyczajem przysługują świątyniom wyróżnionym tym tytułem.
Polecamy nadto, aby ściśle było zachowane to wszystko, o czym mówi dekret o tytule Bazyliki Mniejszej z dnia 6 czerwca 1968 roku, bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Wydano w Rzymie u św. Piotra z pieczęcią Rybaka: dnia 30 sierpnia 1987 roku, dziewiątego naszego Pontyfikatu:

/Pieczęć mokra z napisem Jan Pawel II, Papież/

+ Augustyn Kard. Casarol, Radca do Spraw Publicznych Kościoła