Aktualności

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI!

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z KOLEJNYM OGRANICZENIEM LICZBY UCZESTNIKÓW ZGROMADZEŃ


W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.


Z pasterskim błogosławieństwem,

Arcybiskup Stanisław Gądecki

Ogłoszenia parafialne - IV Niedziela Wielkiego Postu (22.03.2020r.)

Poniżej publikujemy ogłoszenia na IV Niedzielę Wielkiego Postu.

Modlitwa w Sanktuarium i transmisja on-line!

Pójdź do Jezusa!

Adoracja Najświętszego Sakramentu

w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej!

Każdego dnia w godzinach od 7.00 do 17.00 istnieje możliwość indywidualnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem i modlitwy przed wizerunkiem Matki Bożej Różanostockiej!

Od 16.00 do 17.00 istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania i przyjęcia Komunii Świętej poza Mszą Świętą, a na prośbę wiernego w każdym czasie w ciągu dnia!

Każdego dnia istnieje możliwość przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych!

Orędzie telewizyjne Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Drodzy Siostry i Bracia! Szanowni Państwo!

Jezus zaraz przemówił do nich: ‘Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! (Mt 14,27).

1. Do niedawna wydawało się nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną ludzką wolność, w nieomylność demokracji zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, by okazało się jak bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się człowiek.

W tych niełatwych chwilach łączę się z Wami wszystkimi duchowo i ogarniam serdeczną modlitwą całą wspólnotę Kościoła oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny, a także Polonię i rodaków przebywających poza granicami kraju. Duchem jestem blisko wszystkich, którzy przebywają na kwarantannie, którzy chorują, którzy boją się o swój los i los swoich bliskich, którzy niosą pomoc. Dziękuję tym, którzy – w różnych obszarach życia publicznego – prowadzą z oddaniem walkę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, ryzykując niejednokrotnie własnym zdrowiem i życiem. A jednocześnie składam wyrazy szczerego współczucia rodzinom, które w tych dniach straciły swoich bliskich, polecając ich Miłosierdziu Bożemu.

Kościół – jak mówi papież Franciszek – jest szpitalem polowym. Kościół jest sakramentem zbawienia. Kościół jest wszędzie tam, gdzie Bóg jest kochany i gdzie kochany jest człowiek „w świecie ze swej natury niedoskonałym”. Dlatego właśnie – respektując zalecenia władz sanitarnych – nie zamykamy kościołów. Dla ludzi wierzących bowiem świątynia jest zawsze miejscem szczególnego doświadczenia Bożej obecności i Bożej miłości, zwłaszcza w Eucharystii, z której czerpiemy siłę i wewnętrzny pokój.

2. Proszę jednocześnie o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii w kościele do pięćdziesięciu osób, które płynie z troski o zdrowie wszystkich. Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we Mszy św. w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny.

W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Serdecznie dziękuję mediom, które – rozumiejąc potrzeby ludzi wierzących – przygotowały dodatkowe propozycje w tym względzie.

W ostatnich dniach Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz księża biskupi diecezjalni wydali konkretne zarządzenia dotyczące duszpasterstwa w tej nadzwyczajnej sytuacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że zarządzenia te mogą być dla niektórych trudne do zaakceptowania. Mimo to – ze względu na zdrowie własne i bliźnich – bardzo proszę o przyjęcie ich w duchu miłości bliźniego.

To, co się dzieje obecnie, możemy potraktować jako znak czasu, jako wymóg obecnej chwili. Jako wezwanie do większej odpowiedzialności za siebie i solidarności z bliźnimi. Wezwanie do niesienia pomocy naszym bliźnim, zwłaszcza osobom starszym.

3. Jako chrześcijanie starajmy się – w tym wielkopostnym czasie – podjąć rozważania nad krzyżem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jednoczy się z naszymi cierpieniami. Osobiście każdego wieczora o godzinie 20.30 będę modlił się za Was na różańcu i o to samo proszę kapłanów w kościołach, a także Was wszystkich w Waszych domach. Trwajmy w modlitewnej jedności.

Niech nas wszystkich wspiera Bóg wszechmogący, łaska naszego Zbawiciela, opieka Maryi Królowej Polski, świętego Michała Archanioła oraz wstawiennictwo naszych patronów, zwłaszcza świętego Jana Pawła II i Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Niech kochający Bóg chroni nasz Naród i naszą Ojczyznę!

14 marca 2020 roku

(cały tekst zaczerpnięty ze strony: www.episkopat.pl)

Nabożeństwa w Sanktuarium Różanostockim od dnia 14 marca 2020 r.

 Porządek nabożeństw w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej

w dniach od 14 marca 2020 roku.

Msze Św. w Niedziele

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00

W kościele podczas Mszy Św. może przebywać maksymalnie 50 osób!

Msze Św. w dni powszednie

6.30, 17.00

W kościele podczas Mszy Św. może przebywać maksymalnie 50 osób!

Msze Św. w Uroczystość Św. Józefa

(czwartek, 19 marca)

7.30, 9.00, 17.00

W kościele podczas Mszy Św. może przebywać maksymalnie 50 osób!

Msze Św. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

(środa, 25 marca)

7.30, 9.00, 17.00

W kościele podczas Mszy Św. może przebywać maksymalnie 50 osób!

Adoracja Najświętszego Sakramentu w bazylice

(możliwość modlitwy indywidualnej)

W dni powszednie od godz. 7.00 do 17.00

19 i 25 marca od godz. 10.00 do 17.00

W kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 50 osób!

Sakrament Pokuty i Pojednania

Podczas Mszy Świętej

W dni powszednie od godz.16.00 do 17.00

Sakrament Namaszczenia Chorych

W każdej potrzebie

Z racji na najnowsze dyspozycje Władz Państwowych, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki ograniczył możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. w kościołach i kaplicach (w niedziele i w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób!

Pozostałych wiernych zachęcamy do duchowej łączności, modlitwy indywidualnej i w rodzinach, a także do korzystania z transmisji w środkach przekazu!

PROSIMY WAS KOCHANI PARAFIANIE I PIELGRZYMI POZOSTAŃCIE W WASZYCH DOMACH I TAM TWÓRZCIE PIEKNĄ WSPÓLNOTĘ KOŚCIOŁA DOMOWEGO, WSPÓLNOTĘ RODZINNEJ MODLITWY!

Od dziś aż do odwołania zostają zawieszone wszystkie dodatkowe nabożeństwa z udziałem wiernych, takie jak Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Różaniec, itp. Zostają również odwołane wszystkie spotkania grup duszpasterskich w parafii, pielgrzymki do Sanktuarium powyżej 50 osób, spotkania formacyjne, kurs przedmałżeński, a także Rekolekcje Wielkopostne!

Jako Wspólnota Zakonna służymy także pomocą w różnych sprawach, szczególnie naszym Parafianom starszym i samotnym! (telefon kontaktowy: 85 712 80 08)

Zarządzenie Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego z dnia 14 marca 2020 roku!

 Czcigodni Kapłani, Drodzy Siostry i Bracia,

             Jesteśmy w obliczu próby, która wymaga od nas wszystkich wielkiej dojrzałości i najwyższej odpowiedzialności. Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa ma już zasięg światowy i trudno jest przewidzieć jakie będą jej skutki. Dlatego zmusza nas ona do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, przyjmowania postaw i zachowań, motywowanych wiarą oraz dobrem zarówno własnym jak i innych. W tym szczególnym momencie musimy zjednoczyć wszystkie siły, aby wspólnie walczyć z biologicznym zagrożeniem, które w innych krajach już zbiera śmiertelne żniwo. Wszystkim nam powinno zależeć, aby zagrożenie epidemiologiczne ustało tak szybko jak to jest tylko możliwe.

            W związku z powyższym, proszę wszystkich o skrupulatne przestrzeganie zaleceń przesyłanych komunikatów, które biorą pod uwagę zarządzenia Władz Państwowych jak i Konferencji Episkopatu.

            Usilnie proszę wszystkich o głęboką modlitwę osobistą oraz o zachęcanie siebie nawzajem do wytrwałej modlitwy, nawrócenia serca przez sakrament pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie we Mszy św. za pośrednictwem środków przekazu i możliwości Komunii św. duchowej. Godziny transmisji są podane na stronie internetowej Archidiecezji.

Kapłanów oraz osoby konsekrowane proszę o zbieranie się w kościołach i kaplicach domowych na różaniec o godz. 20,30 w intencji chorych i o ustanie epidemii.

            Otoczmy modlitwą lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, cały personel służby zdrowia oraz pracowników innych służb, którzy często z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia, niosą pomoc chorym i umierającym.

            Z racji na najnowsze dyspozycje Władz Państwowych, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. w kościołach i kaplicach (w niedziele i w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

            Na czas do odwołania należy odłożyć rekolekcje parafialne, spotkania wspólnot, katechezy przedmałżeńskie, spotkania komunijne i wszystkie inne.

            Zalecam nienapełnianie kropielnic wodą święconą, przekazywanie znaku pokoju tylko przez skłon głowy oraz przypominam o możliwości udzielania Komunii św. na rękę tym, którzy o to proszą.

            Kapłanów proszę o jeszcze większą dyspozycyjność w konfesjonałach, aby każdy kto pragnie mógł przystąpić do sakramentu pojednania.

            W duchu miłości ewangelicznej proszę o objęcie szczególną opieką chorych i potrzebujących. Miejmy wielkie serce i szeroko otwarte oczy, aby dostrzec każdą osobę, która w tych trudnych chwilach znajdzie się w potrzebie, aby miłosierdzie Boże docierało do każdego.

            Wszystkich kapłanów proszę o zachowywanie rezydencji i nieopuszczanie plebanii poza wypadkami uzasadnionymi racjami duszpasterskimi.

            Do 29 marca br. zamknięte będą: Sąd Metropolitalny Białostocki, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne, Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne, Księgarnia Archidiecezjalna i inne instytucje. W Kurii pełnione będą dyżury w godz. 9.00-13.30. Wszystkie sprawy można będzie załatwiać telefonicznie lub drogą mailową.

             Niech Pan Bóg udziela nam Swojego błogosławieństwa, a Matka Boża Miłosierdzia otacza swoją macierzyńską opieką.

  Abp Tadeusz Wojda SAC Metropolita Białostocki

Białystok, dnia 14 marca 2020 roku

Transmisje przez środki społecznego przekazu Archidiecezji Białostockiej

 Kanał YouTube ArchiBial

Niedziela, 15 marca 2020 r.

godz. 12.00 – transmisja Mszy św. z kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku

godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z Archikatedry białostockiej

Dni powszednie

8.00  - transmisja Mszy św. z kaplicy Kurii Metropolitalnej Białostockiej

16-19 marca (poniedziałek–czwartek)

17.00 – Rekolekcje wielkopostne

20 marca (piętek)

17.00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

  Radio i 103.3 FM

Niedziela – transmisja

7.00 - transmisja Mszy św. z kościoła pw. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku

12.30 - transmisja Mszy św. z kościoła pw. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku

  Dni powszednie

18.00 - transmisja Mszy św. z kościoła pw. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku

INFORMACJE w sprawie transmisji Mszy Świętych!

Podajemy informację na temat transmisji Mszy Świętej w środkach przekazu na najbliższe dni:

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

 Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

Zarządzenie Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego w związku z epidemią koronawirusa

Zarządzenie w związku z epidemią koronawirusa

Mając na uwadze wzrost zakażeń koronawirusem także w naszym kraju i wynikające z niego zagrożenia zdrowia i życia, zwłaszcza dla osób starszych i chorych, zgodnie z rekomendacjami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zarządzam wprowadzenie następujących prewencyjnych środków ostrożności:

Ogłoszenia parafialne - II Niedziela Wielkiego Postu (8.03.2020r.)

Poniżej publikujemy ogłoszenia na II Niedzielę Wielkiego Postu.

Wielkopostne Katechezy dla Dorosłych!

Wielkopostne Katechezy dla Dorosłych w Różanymstoku!

Temat: Eucharystia - Wielka Tajemnica Wiary!

Czas: Każda środa Wielkiego Postu po Mszy Świętej o godz. 17.00

Miejsce: Sala konferencyjna w klasztorze podominikańskim

 Serdecznie zapraszamy!

UWAGA! W środę 18 i 25 marca 2020 roku, wielkopostne katechezy dla dorosłych zostają ODWOŁANE!

Ogłoszenia parafialne - I Niedziela Wielkiego Postu (1.03.2020r.)

Poniżej publikujemy treść ogłoszeń na I Niedzielę Wielkiego Postu.

Ogłoszenia parafialne - VII Niedziela Zwykła (23.02.2020r.)

Poniżej publikujemy ogłoszenia parafialne na VII Niedzielę Zwykłą!

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa w Różanymstoku!

UWAGA! Spotkania w ramach kursu przedmałżeńskiego zostają odwołane!

Uczestników kursu prosimy o zapisy na kurs przedmałżeński w ramach katechez weekendowych dla Narzeczonych!

Strony